CE-Dokumentation

När du har CE-märkt din produkt kan det hända att du – på den behöriga nationella myndighetens begäran – måste tillhandahålla all information och kompletterande dokumentation om märkningen.

  • Självstudie CE - ATEX

  • Melde ulykke

    Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

KONTAKTINFORMASJON

Maskinek AB

Namn E-post Meddelande Skicka in

HALLINGDAL TREPELLETS

Kleivi næringspark 27, 3570 ÅL

400 05 269

post@htp.as